Sex skal være frivillig

Sex skal være frivillig

Sex skal være frivillig

Men mange opplever det motsatte

Men mange opplever det motsatte

Men mange opplever det motsatte

Automotive tire, Flash photography, Wood, Grey

10 % av kvinner har opplevd å bli voldtatt.

Halvparten før fylte 18 år.

1 % av menn har blitt voldtatt.

10 % av kvinner har opplevd å bli voldtatt.

Halvparten før fylte 18 år.

1 % av menn har blitt voldtatt.

10 % av kvinner har opplevd

å bli voldtatt.

Halvparten før fylte 18 år.

1 % av menn har blitt voldtatt.

Voldtekt er ifølge straffeloven § 291 å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd, seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller ved vold eller truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Voldtekt er ifølge straffeloven § 291 å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd, seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller ved vold eller truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Voldtekt er ifølge straffeloven § 291 å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd, seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller ved vold eller truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Samtykke

Samtykke

Samtykke

Kan gutter bli voldtatt?

Har jeg blitt voldtatt?

Kjæresten maser om sex, når må jeg gjøre det?

Er det overgrep hvis begge er fulle?

Angrer på sex, er det voldtekt?

Er det greit å ombestemme seg underveis?

Hva må jeg tenke på når jeg skal ha

sex for første gang?

Når er det normalt å ha sex første gang?

Kan gutter bli voldtatt?

Har jeg blitt voldtatt?

Kjæresten maser om sex, når må

jeg gjøre det?

Er det overgrep hvis begge er fulle?

Angrer på sex, er det voldtekt?

Er det greit å ombestemme seg underveis?

Hva må jeg tenke på når jeg skal ha

sex for første gang?

Når er det normalt å ha sex første gang?

Kan gutter bli voldtatt?

Har jeg blitt voldtatt?

Kjæresten maser om sex, når må jeg gjøre det?

Er det overgrep hvis begge er fulle?

Angrer på sex, er det voldtekt?

Er det greit å ombestemme seg underveis?

Hva må jeg tenke på når jeg skal

ha sex for første gang?

Når er det normalt å ha sex

første gang?

Det handler om samtykke:-)

Det er mange som lurer på dette.

Men, vent nå litt.

Det handler om samtykke:-)

Det er mange som lurer på dette.

Men, vent nå litt.

Det handler om samtykke:-)

Det er mange som lurer på dette.

Men, vent nå litt.

Viktigst av alt er at vi har samtykke. Samtykke til sex betyr å gi og få tillatelse, at begge har lyst og at begge er sikre på at den andre også vil.

Hva er samtykke?

Hva er samtykke?

Viktigst av alt er at vi har samtykke. Samtykke til sex betyr å gi og få tillatelse, at begge har lyst og at begge er sikre på at den andre også vil.

Hva er samtykke?

Viktigst av alt er at vi har samtykke. Samtykke til sex betyr å gi og få tillatelse, at begge har lyst og at begge er sikre på at den andre også vil.

Blir man spurt i virkeligheten?

Material property

Diskusjon i klassen

Blir man spurt i virkeligheten?

Material property

Diskusjon i klassen

Blir man spurt i virkeligheten?

Material property

Diskusjon i klassen

Snakk om det!

Snakk om det!

Snakk om det!

Kan man overtales til et ja om man sier kanskje?


Material property

Diskusjon i klassen

Kan man overtales til et ja om man sier kanskje?


Material property

Diskusjon i klassen

Kan man overtales til et ja om man sier kanskje?


Diskusjon i klassen

Material property
Traffic light, signaling device, Cloud, Sky

Sex uten samtykke er forbudt

Sex uten samtykke er forbudt

Sex uten samtykke er forbudt

13,3 % av jenter og 3,7 % av gutter i videregående skole har opplevd seksuelle overgrep.

Blant norske 16 og 17-åringer har 1 av 20 jenter og 1 av 50 gutter blitt utsatt for seksuell kontakt mens de var i bevisstløs eller beruset tilstand.

Ungdom mellom 15 og 24 år har størst risiko for å utsettes for voldtekt.

Hver 10. kvinne i Norge blir voldtatt i løpet av livet, halvparten av disse er under 18 år når voldtekten skjer.

1 av 3 transpersoner har opplevd seksuelle overgrep.

Nesten en tredjedel av de som utsettes for voldtekt sier det ikke til noen. En undersøkelse viser at 80,2 føler seg skamfull etter en voldtekt, og 65 % føler at overgrepet er deres egen skyld.

13,3 % av jenter og 3,7 % av gutter i videregående skole har opplevd seksuelle overgrep.

Blant norske 16 og 17-åringer har 1 av 20 jenter og 1 av 50 gutter blitt utsatt for seksuell kontakt mens de var i bevisstløs eller beruset tilstand.

Ungdom mellom 15 og 24 år har størst risiko for å utsettes for voldtekt.

Hver 10. kvinne i Norge blir voldtatt i løpet av livet, halvparten av disse er under 18 år når voldtekten skjer.

1 av 3 transpersoner har opplevd seksuelle overgrep.

Nesten en tredjedel av de som utsettes for voldtekt sier det ikke til noen. En undersøkelse viser at 80  føler seg skamfull etter en voldtekt, og 65 % føler at overgrepet er deres egen skyld.

Veldig berusede eller fulle

personer kan ikke samtykke

til seksuell omgang

Veldig berusede eller fulle personer kan ikke samtykke til seksuell omgang

Veldig berusede eller fulle personer kan ikke samtykke til seksuell omgang

TA SAMTYKKE TESTEN!

Spøke og le
Kle av meg
Flørte, smile og ha øyekontakt

7. Hvordan kan jeg vise at jeg har lyst på sex?

Holde ut til det er over
Prøve å ligge helt stille så kanskje hen skjønner at jeg ikke vil
Si nei. Det er lov å ombestemme seg

6. Hva skal jeg gjøre hvis jeg angrer på at jeg sa ja til sex?

Ja
Nei
Andre typer vold må også regnes med

5. Det er bare voldtekt om det er brukt fysisk vold

Ja, hvis hen kan gi samtykke
Nei, ikke hvis hen ikke kan gi klart svar
Hvis hen har sagt ja tidligere på kvelden

4. Kan jeg ha sex med en som er full?

Gjennom ord, blikk og berøring
Bare gjennom ord
Gjennom flørting

3. Hvordan kan samtykke kommuniseres?

Starte med å kline for å se hva som skjer
Vente til en annen dag med å spørre
Mase til du får svar

2. Hva skal du gjøre når du ikke får et svar?

Hen har flørtet med deg hele kvelden
Hen har sagt ja
Hen har blitt med deg inn på soverommet og kledd av seg klærne

1. Hvordan vet du at du har samtykke?

1. Hvordan vet du at du har samtykke?

Hen har flørtet med deg hele kvelden
Hen har sagt ja
Hen har blitt med deg inn på soverommet og kledd av seg klærne

2. Hva skal du gjøre når du ikke får et svar?

Starte med å kline for å se hva som skjer
Vente til en annen dag med å spørre
Mase til du får svar

3. Hvordan kan samtykke kommuniseres?

Gjennom ord, blikk og berøring
Bare gjennom ord
Gjennom flørting

4. Kan jeg ha sex med en som er full?

Ja, hvis hen kan gi samtykke
Nei, ikke hvis hen ikke kan gi klart svar
Hvis hen har sagt ja tidligere på kvelden

5. Det er bare voldtekt om det er brukt fysisk vold

Ja
Nei
Andre typer vold må også regnes med

6. Hva skal jeg gjøre hvis jeg angrer på at jeg sa ja til sex?

Holde ut til det er over
Prøve å ligge helt stille så kanskje hen skjønner at jeg ikke vil
Si nei. Det er lov å ombestemme seg

7. Hvordan kan jeg vise at jeg har lyst på sex?

Spøke og le
Kle av meg
Flørte, smile og ha øyekontakt

TA SAMTYKKE TESTEN!

TA SAMTYKKE TESTEN!

Spøke og le
Kle av meg
Flørte, smile og ha øyekontakt

7. Hvordan kan jeg vise at jeg har lyst på sex?

Holde ut til det er over
Prøve å ligge helt stille så kanskje hen skjønner at jeg ikke vil
Si nei. Det er lov å ombestemme seg

6. Hva skal jeg gjøre hvis jeg angrer på at jeg sa ja til sex?

Ja
Nei
Andre typer vold må også regnes med

5. Det er bare voldtekt om det er brukt fysisk vold

Ja, hvis hen kan gi samtykke
Nei, ikke hvis hen ikke kan gi klart svar
Hvis hen har sagt ja tidligere på kvelden

4. Kan jeg ha sex med en som er full?

Gjennom ord, blikk og berøring
Bare gjennom ord
Gjennom flørting

3. Hvordan kan samtykke kommuniseres?

Starte med å kline for å se hva som skjer
Vente til en annen dag med å spørre
Mase til du får svar

2. Hva skal du gjøre når du ikke får et svar?

Hen har flørtet med deg hele kvelden
Hen har sagt ja
Hen har blitt med deg inn på soverommet og kledd av seg klærne

1. Hvordan vet du at du har samtykke?

Se film fra Amnesty: Elsa ble voldtatt i sin egen seng

Se film fra Amnesty: Elsa ble voldtatt i sin egen seng

Se film fra Amnesty:

Elsa ble voldtatt i sin egen seng

Hvordan kunne Elsa og Kristian unngått det som skjedde?

Hva er forskjellen på ufrivillig sex og voldtekt?

Material property

Diskusjon i klassen

Hvordan kunne Elsa og Kristian unngått det som skjedde?

Hva er forskjellen på ufrivillig sex og voldtekt?

Material property

Diskusjon i klassen

Hvordan kunne Elsa og Kristian unngått det som skjedde?

Hva er forskjellen på ufrivillig sex og voldtekt?

Diskusjon i klassen

Material property

Når vi snakker om seksuelle overgrep og voldtekt, tenker vi ofte på skrekkscenarioer hvor folk hopper ut av buskene og voldtar noen i en park, med fysisk makt. Vi tenker på overfallsvoldtekt av ukjente voldtektsmenn med tilfeldige ofre.

Cloud, Leg, Comfort, Wood, Mammal, Thigh

I virkeligheten er det veldig sjeldent sånn. De aller fleste som blir voldtatt blir det av noen de kjenner og stoler på, og ofte på fest eller hjemme hos noen de kjenner.

Mellom 38 og 48 % av anmeldte voldtekter av personer over 14 år er festrelaterte voldtekter. Ofte er personen for beruset til å motsette seg handlingen, og i mange av sakene er både fornærmede og anmeldt unge (16-22 år).

Nærmere 1 av 5 anmeldte voldtekter av personer over 14 år er av en partner eller ekspartner.

Festrelatert voldtekt skjer typisk i forbindelse med fest eller uteliv. Som regel er begge parter unge, de har hatt en viss kontakt og er ofte fulle.

Relasjonsvoldtekt er voldtekter der personene er eller har vært kjærester. Det kan skje én gang, eller det kan være et forhold preget av vold, trusler og seksuelle krenkelser over tid. Voldtekter der den voldtatte og den som voldtar har møttes én eller flere ganger, kalles bekjentskapsvoldtekt. Dersom voldtekten skjer på fest, kategoriseres den som festrelatert voldtekt.

Facial expression, Flash photography, Lip, Photograph, Human, Fashion, Happy, Pink, Entertainment, Fun
Musician, Gesture, Entertainment, Font, Music
Flash photography, Street fashion, Joint, Hand, Shoulder, Neck, Waist, Textile, Sleeve, Thigh
Flash photography, Street fashion, Joint, Hand, Shoulder, Neck, Waist, Textile, Sleeve, Thigh
Musician, Gesture, Entertainment, Font, Music
Facial expression, Flash photography, Lip, Photograph, Human, Fashion, Happy, Pink, Entertainment, Fun

Relasjonsvoldtekt er voldtekter der personene er eller har vært kjærester. Det kan skje én gang, eller det kan være et forhold preget av vold, trusler og seksuelle krenkelser over tid. Voldtekter der den voldtatte og den som voldtar har møttes én eller flere ganger, kalles bekjentskapsvoldtekt. Dersom voldtekten skjer på fest, kategoriseres den som festrelatert voldtekt.

Festrelatert voldtekt skjer typisk i forbindelse med fest eller uteliv. Som regel er begge parter unge, de har hatt en viss kontakt og er ofte fulle.

Nærmere 1 av 5 anmeldte voldtekter av personer over 14 år er av en partner eller ekspartner.

Mellom 38 og 48 % av anmeldte voldtekter av personer over 14 år er festrelaterte voldtekter. Ofte er personen for beruset til å motsette seg handlingen, og i mange av sakene er både fornærmede og anmeldt unge (16-22 år).

I virkeligheten er det veldig sjeldent sånn. De aller fleste som blir voldtatt blir det av noen de kjenner og stoler på, og ofte på fest eller hjemme hos noen de kjenner.

Cloud, Leg, Comfort, Wood, Mammal, Thigh

Når vi snakker om seksuelle overgrep og voldtekt, tenker vi ofte på skrekkscenarioer hvor folk hopper ut av buskene og voldtar noen i en park, med fysisk makt. Vi tenker på overfallsvoldtekt av ukjente voldtektsmenn med tilfeldige ofre.

Flash photography, Street fashion, Joint, Hand, Shoulder, Neck, Waist, Textile, Sleeve, Thigh

Nærmere 1 av 5 anmeldte voldtekter av personer over 14 år er av en partner eller ekspartner.

Cloud, Leg, Comfort, Wood, Mammal, Thigh

Relasjonsvoldtekt er voldtekter der personene er eller har vært kjærester. Det kan skje én gang, eller det kan være et forhold preget av vold, trusler og seksuelle krenkelser over tid. Voldtekter der den voldtatte og den som voldtar har møttes én eller flere ganger, kalles bekjentskapsvoldtekt. Dersom voldtekten skjer på fest, kategoriseres den som festrelatert voldtekt.

Mellom 38 og 48 % av anmeldte voldtekter av personer over 14 år er festrelaterte voldtekter. Ofte er personen for beruset til å motsette seg handlingen, og i mange av sakene er både fornærmede og anmeldt unge (16-22 år).

Festrelatert voldtekt skjer typisk i forbindelse med fest eller uteliv. Som regel er begge parter unge, de har hatt en viss kontakt og er ofte fulle.

Facial expression, Flash photography, Lip, Photograph, Human, Fashion, Happy, Pink, Entertainment, Fun
Musician, Gesture, Entertainment, Font, Music

Når vi snakker om seksuelle overgrep og voldtekt, tenker vi ofte på skrekkscenarioer hvor folk hopper ut av buskene og voldtar noen i en park, med fysisk makt. Vi tenker på overfallsvoldtekt av ukjente voldtektsmenn med tilfeldige ofre.

I virkeligheten er det veldig sjeldent sånn. De aller fleste som blir voldtatt blir det av noen de kjenner og stoler på, og ofte på fest eller hjemme hos noen de kjenner.

Mange mener at seksuelle overgrep er normalisert i dagens samfunn. Mange har kanskje opplevd at noen har mast litt mye, at en venn eller venninne angrer på at hen lå med noen fordi hen var for full eller at noen sa nei til deg, men du håpet at hen mente ja.

Kjenner du igjen noe av dette?

Mange mener at seksuelle overgrep er normalisert i dagens samfunn. Mange har kanskje opplevd at noen har mast litt mye, at en venn eller venninne angrer på at hen lå med noen fordi hen var for full eller at noen sa nei til deg, men du håpet at hen mente ja.

Kjenner du igjen noe av dette?

Mange mener at seksuelle overgrep er normalisert i dagens samfunn. Mange har kanskje opplevd at noen har mast litt mye, at en venn eller venninne angrer på at hen lå med noen fordi hen var for full eller at noen sa nei til deg, men du håpet at hen mente ja.

Kjenner du igjen noe av dette?

Er seksuelle overgrep normalisert blant unge?

Material property

Diskusjon i klassen

Mange mener at seksuelle overgrep er normalisert i dagens samfunn. Mange har kanskje opplevd at noen har mast litt mye, at en venn eller venninne angrer på at hen lå med noen fordi hen var for full eller at noen sa nei til deg, men du håpet at hen mente ja.

Kjenner du igjen noe av dette?

Mange mener at seksuelle overgrep er normalisert i dagens samfunn. Mange har kanskje opplevd at noen har mast litt mye, at en venn eller venninne angrer på at hen lå med noen fordi hen var for full eller at noen sa nei til deg, men du håpet at hen mente ja.

Kjenner du igjen noe av dette?

Material property

Diskusjon i klassen

Er seksuelle overgrep normalisert blant unge?

Er seksuelle overgrep normalisert blant unge?

Diskusjon i klassen

Material property

Det burde jo være enkelt. Ja er ja og nei er nei. Men er det så enkelt? I tillegg til at det blir sagt «ja», skal kroppen også si ja.

Det burde jo være enkelt. Ja er ja og nei er nei. Men er det så enkelt? I tillegg til at det blir sagt «ja», skal kroppen også si ja.

Det burde jo være enkelt. Ja er ja og nei er nei. Men er det så enkelt? I tillegg til at det blir sagt «ja», skal kroppen også si ja.

Material property

Diskusjon i klassen

Hvor tydelig skal man si ja… eller nei?Material property

Diskusjon i klassen

Hvor tydelig skal man si ja… eller nei?Hvor tydelig skal man sija… eller nei?Diskusjon i klassen

Material property

Nei, du trenger ikke skrive en kontrakt

Nei, du trenger ikke skrive en kontrakt

Nei, du trenger ikke skrive en kontrakt

Men du må vite at du har samtykke

Men du må vite at

du har samtykke

Men du må vite at

du har samtykke

Material property

Diskusjon i klassen

Hva kan skje dersom man får vite at partneren egentlig ikke hadde lyst?


Hva kan skje dersom man får vite at partneren egentlig ikke hadde lyst?


Diskusjon i klassen

Material property
Material property

Diskusjon i klassen

Hva kan skje dersom man får vite at partneren egentlig ikke hadde lyst?


Det er ikke kult å ligge med noen som er så full at de ikke klarer å si nei. Hvis man snakker utydelig, eller er slapp i kroppen, så er man for full.

Man skal heller ikke ligge med noen dersom det er du som sitter med makten, med noen som kanskje ikke tør å si nei fordi du for eksempel er sjefen eller treneren deres.

Human body, Gesture, Finger, Thumb

Men, vent nå litt…. Det finnes noen situasjoner der du ikke skal gjøre det likevel. Selv med samtykke. STOPP hvis man er for full. STOPP hvis en av dere er mindreårige. STOPP hvis du sitter med makten.

Flash photography, Performing arts, Purple, Violet, Pink, Music, Entertainment
People in nature, Flash photography, Sky, Shorts, Happy, Gesture, Leisure

Det er ikke kult å ligge med noen som er så full at de ikke klarer å si nei. Hvis man snakker utydelig, eller er slapp i kroppen, så er man for full.

Man skal heller ikke ligge med noen dersom det er du som sitter med makten, med noen som kanskje ikke tør å si nei fordi du for eksempel er sjefen eller treneren deres.

Human body, Gesture, Finger, Thumb

Men, vent nå litt…. Det finnes noen situasjoner der du ikke skal gjøre det likevel. Selv med samtykke. STOPP hvis man er for full. STOPP hvis en av dere er mindreårige. STOPP hvis du sitter med makten.

Flash photography, Performing arts, Purple, Violet, Pink, Music, Entertainment
People in nature, Flash photography, Sky, Shorts, Happy, Gesture, Leisure

Det er ikke kult å ligge med noen som er så full at de ikke klarer å si nei. Hvis man snakker utydelig, eller er slapp i kroppen, så er man for full.

Man skal heller ikke ligge med noen dersom det er du som sitter med makten, med noen som kanskje ikke tør å si nei fordi du for eksempel er sjefen eller treneren deres.

Human body, Gesture, Finger, Thumb

Men, vent nå litt…. Det finnes noen situasjoner der du ikke skal gjøre det likevel. Selv med samtykke. STOPP hvis man er for full. STOPP hvis en av dere er mindreårige. STOPP hvis du sitter med makten.

Flash photography, Performing arts, Purple, Violet, Pink, Music, Entertainment
People in nature, Flash photography, Sky, Shorts, Happy, Gesture, Leisure

Det er lov å angre selv om du har sagt ja tidligere. Det spiller ingen rolle om dere har flørta eller kysset. Verken nå eller tidligere. Du kan når som helst stoppe. Du skylder ingen å fortsette. Det du har på deg er ikke et samtykke. Om du ikke har på deg noe er ikke det heller et samtykke. At dere er kjærester er ikke automatisk et samtykke. Du skylder aldri noen sex. Selv om hen har spandert på deg. Å mase på noen til de gir etter er ikke et ja. Fravær av nei er ikke ja.

Den som tier samtykker ikke.

Det er lov å angre selv om du har sagt ja tidligere. Det spiller ingen rolle om dere har flørta eller kysset. Verken nå eller tidligere. Du kan når som helst stoppe. Du skylder ingen å fortsette. Det du har på deg er ikke et samtykke. Om du ikke har på deg noe er ikke det heller et samtykke. At dere er kjærester er ikke automatisk et samtykke. Du skylder aldri noen sex. Selv om hen har spandert på deg. Å mase på noen til de gir etter er ikke et ja. Fravær av nei er ikke ja.

Den som tier samtykker ikke.

Det er lov å angre selv om du har sagt ja tidligere. Det spiller ingen rolle om dere har flørta eller kysset. Verken nå eller tidligere. Du kan når som helst stoppe. Du skylder ingen å fortsette. Det du har på deg er ikke et samtykke. Om du ikke har på deg noe er ikke det heller et samtykke. At dere er kjærester er ikke automatisk et samtykke. Du skylder aldri noen sex. Selv om hen har spandert på deg. Å mase på noen til de gir etter er ikke et ja. Fravær av nei er ikke ja.

Den som tier samtykker ikke.

Greit? Eller ikke...

1. Er det greit overtale noen til å ha sex?

Ja
Nei

2. Er det greit å ha sex med en som sover når hen sa ja til sex før hen sovnet?

Ja
Nei

3. Er det greit å gå fra stedet uten å forklare noe om man ikke har lyst på sex?

Ja
Nei

4. Er det greit å ha sex med en som er så full at hen ikke klarer å snakke tydelig?

Ja
Nei

5. Er det greit å være kåt og ha lyst til å ha sex med en du liker?

Ja
Nei

6. Er det greit å si fra hva jeg liker å gjøre når vi har sex?

Ja
Nei

7. Er det greit å spørre rett ut om hen vil ha sex med meg?

Ja
Nei

Greit? Eller ikke...

1. Er det greit overtale noen til å ha sex?

Ja
Nei

2. Er det greit å ha sex med en som sover når hen sa ja til sex før hen sovnet?

Ja
Nei

3. Er det greit å gå fra stedet uten å forklare noe om man ikke har lyst på sex?

Ja
Nei

4. Er det greit å ha sex med en som er så full at hen ikke klarer å snakke tydelig?

Ja
Nei

5. Er det greit å være kåt og ha lyst til å ha sex med en du liker?

Ja
Nei

6. Er det greit å si fra hva jeg liker å gjøre når vi har sex?

Ja
Nei

7. Er det greit å spørre rett ut om hen vil ha sex med meg?

Ja
Nei

Greit? Eller ikke...

1. Er det greit overtale noen til å ha sex?

Ja
Nei

2. Er det greit å ha sex med en som sover når hen sa ja til sex før hen sovnet?

Ja
Nei

3. Er det greit å gå fra stedet uten å forklare noe om man ikke har lyst på sex?

Ja
Nei

4. Er det greit å ha sex med en som er så full at hen ikke klarer å snakke tydelig?

Ja
Nei

5. Er det greit å være kåt og ha lyst til å ha sex med en du liker?

Ja
Nei

6. Er det greit å si fra hva jeg liker å gjøre når vi har sex?

Ja
Nei

7. Er det greit å spørre rett ut om hen vil ha sex med meg?

Ja
Nei
Material property

Diskusjon i klassen

På hvilken måte kan man gi samtykke?

På hvilken måte kan man gi samtykke?

Diskusjon i klassen

Material property
Material property

Diskusjon i klassen

På hvilken måte kan man gi samtykke?

Produsert av

Produsert med midler fra

Kriminalitetsforebyggende råd

Material property, Photograph, Product, Font

Produsert av

Font

Laget av

Produsert av

Produsert med midler fra

Kriminalitetsforebyggende råd

Material property, Photograph, Product, Font

Produsert av

Font

Laget av

Produsert av

Produsert med midler fra

Kriminalitetsforebyggende råd

Material property, Photograph, Product, Font

Produsert av

Font

Laget av